In de zomermaanden vinden de Zelhemse Zomerfeesten plaats.

Dit oergezellige evenement voor jong en oud

bestaat o.a uit een braderie, kindervermaak, optredens door verschillende artiesten

en een pleinfeest.